Beiratkozas

Monthly Archives: október 2023

Keresés

Beiratkozás

Beiratkozas

Naptár

2023. október
h k s c p s v
« Júl   dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Támogatók

SponsorSponsorSponsorSponsor

 • 0

Anunț concurs – 27.10.2023

 Anunț

LICEUL TEORETIC “JÓSIKA MIKLÓS” cu sediul în municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu,  nr. 4, jud. Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  următoarelor funcțiilor contractuale de execuțievacante:

 1. post de îngrijitor copii la Grădinița cu P.P. Jósika Miklós
 2. post de îngrijitor copii la Creșa Jósika Miklós

conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, în data de 27.10.2023, orele 9.00

Cerințelepostului:

 • Nivelul studiilor: 10 clase/medii
 • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- NU NECESITĂ
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Afectivitatea față de copii.
 • Calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitatea de orientare în spațiu, capacitatea de comunicare).
 • Capacitatea de organizare a muncii.
 • Să aibă următoarele calități de caracter: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, empatie

Denumire post : îngrijitor copii

Număr posturi: 2 posturi (2 norme contractuale)

 1. post de îngrijitor copii la Grădinița cu P.P. Jósika Miklós
 2. post de îngrijitor copii la Creșa Jósika Miklós

 

Concursul se va desfășura la sediul instituțieiîn municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu,  nr. 4, jud. Cluj, în data de 27.10.2023, începând cu orele 9.00, și va consta in următoarele probe:

 • proba scrisă, ora 9.00 (1 oră și 30 minute)
 • depunerea contestațiilor pentru proba scrisă – între orele: 11.00 – 13,00
 • proba interviu, ora 14.00
 • depunerea contestațiilor – între orele: 15.00 -16,00
 • afișarea rezultatelor finale : 27.10.2023, ora 18,00

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității: municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu,  nr. 4 până în data de 20.10.2023.ora 13,00.

Fișa postului se va prezentacandidațilorîn momentul depunerii dosarului de concurs.

Detalii la telefon 0742015722.

Selecția dosarelorse va realiza de comisia de concursîn data de 20.10.2023. între orele14,00  16,00 la secretariatul unității de municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu,  nr. 4 .

DATE DE CONTACT : Telefon secretariat : 0725525216

Email : josikamiklos@yahoo.com

 

Bibliografie pentru ocuparea postul de îngrijitor copii:

1) Ordin M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienădin unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. În vigoare de la 28 august 2020.

2) Cum se realizează o curățenie perfectă în creșe și grădinițe/ doc 07.06.2019

3) Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară nr. 566/28.04.2022

4) Grațiela Sion: Psihologia vârstelor, Editura Fundației România de Mâine,  ediția IV, Bucuresti 2007, cap. IV, VI

Tematica

 1. Curațenia,dezinfecţiaşidezinsecţiaspaţiilor;
 2. Atributiileingrijitoarei;
 3. Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna șirecreerea copiilor și tinerilor
 4. Relaţii cu colegii, copiii, părinţiişi conducerea unităţii;
 5. Particularitățile de vârstă a antepreșcolarului, preșcolarului

 

Director

           prof. Iozan Elisabeta