Beiratkozas

Csillagének a Földért!

Keresés

Beiratkozás

Beiratkozas

Naptár

2024. július
h k s c p s v
« dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Támogatók

SponsorSponsorSponsorSponsor

 • 0

Csillagének a Földért!

SzékelyKapuk – ZöldKapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok 

A jósikás Gyermekszívek csapata 


 • 0

Anunț concurs – 27.10.2023

 Anunț

LICEUL TEORETIC “JÓSIKA MIKLÓS” cu sediul în municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu,  nr. 4, jud. Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  următoarelor funcțiilor contractuale de execuțievacante:

 1. post de îngrijitor copii la Grădinița cu P.P. Jósika Miklós
 2. post de îngrijitor copii la Creșa Jósika Miklós

conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, în data de 27.10.2023, orele 9.00

Cerințelepostului:

 • Nivelul studiilor: 10 clase/medii
 • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- NU NECESITĂ
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Afectivitatea față de copii.
 • Calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitatea de orientare în spațiu, capacitatea de comunicare).
 • Capacitatea de organizare a muncii.
 • Să aibă următoarele calități de caracter: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, empatie

Denumire post : îngrijitor copii

Număr posturi: 2 posturi (2 norme contractuale)

 1. post de îngrijitor copii la Grădinița cu P.P. Jósika Miklós
 2. post de îngrijitor copii la Creșa Jósika Miklós

 

Concursul se va desfășura la sediul instituțieiîn municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu,  nr. 4, jud. Cluj, în data de 27.10.2023, începând cu orele 9.00, și va consta in următoarele probe:

 • proba scrisă, ora 9.00 (1 oră și 30 minute)
 • depunerea contestațiilor pentru proba scrisă – între orele: 11.00 – 13,00
 • proba interviu, ora 14.00
 • depunerea contestațiilor – între orele: 15.00 -16,00
 • afișarea rezultatelor finale : 27.10.2023, ora 18,00

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității: municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu,  nr. 4 până în data de 20.10.2023.ora 13,00.

Fișa postului se va prezentacandidațilorîn momentul depunerii dosarului de concurs.

Detalii la telefon 0742015722.

Selecția dosarelorse va realiza de comisia de concursîn data de 20.10.2023. între orele14,00  16,00 la secretariatul unității de municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu,  nr. 4 .

DATE DE CONTACT : Telefon secretariat : 0725525216

Email : josikamiklos@yahoo.com

 

Bibliografie pentru ocuparea postul de îngrijitor copii:

1) Ordin M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienădin unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. În vigoare de la 28 august 2020.

2) Cum se realizează o curățenie perfectă în creșe și grădinițe/ doc 07.06.2019

3) Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară nr. 566/28.04.2022

4) Grațiela Sion: Psihologia vârstelor, Editura Fundației România de Mâine,  ediția IV, Bucuresti 2007, cap. IV, VI

Tematica

 1. Curațenia,dezinfecţiaşidezinsecţiaspaţiilor;
 2. Atributiileingrijitoarei;
 3. Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna șirecreerea copiilor și tinerilor
 4. Relaţii cu colegii, copiii, părinţiişi conducerea unităţii;
 5. Particularitățile de vârstă a antepreșcolarului, preșcolarului

 

Director

           prof. Iozan Elisabeta


 • 0

Iskolánk 3. kisfilmje: A kőszívű ember fiai

Iskolánk diákjai a 2023-as Tordai Magyar Napokra is készülnek.

A kedves közönség ezúttal Jókai Mór “A kőszívű ember fiai” című regénye alapján készült kisfilmet tekintheti meg.

Tartsanak velünk október 8-án. Mi már nagyon várjuk!


 • 0

 • 0

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

LICEUL TEORETIC „JÓSIKA MIKLÓS” TURDA

Str. B.P. Hașdeu, nr. 4, Turda – 401154 Tel. 0264-311554

josikamiklos@yahoo.com, C.F.24457701

 

 

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

LICEUL TEORETIC “JÓSIKA MIKLÓS” cu sediul în municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu, nr. 4, jud. Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă deteminată (24 luni) a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor copii, la structura Grădinița cu Program Prelungit “JÓSIKA MIKLÓS” conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, în data de 18.05.2023, orele 10.00

Cerințele postului:

Nivelul studiilor: 10 clase/medii

Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- NU NECESITĂ

Abilități de lucru în echipă.

Afectivitatea față de copii.

Calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitatea de orientare în spațiu, capacitatea de comunicare).

Capacitatea de organizare a muncii.

Să aibă următoarele calități de caracter: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, empatie

Denumire post : îngrijitor copii

Număr posturi: 1 post (1 normă contractuală)

Concursul se va desfășura la sediul instituției în municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu, nr. 4, jud. Cluj, în data de 19.05.2023, începând cu orele 10.00, și va consta in următoarele probe:

proba scrisă, ora 10.00 (1 oră și 30 minute)

depunerea contestațiilor pentru proba scrisă – între orele: 12.00 – 13,00

proba interviu, ora 14.00

depunerea contestațiilor – între orele: 15.00 -16,00

afișarea rezultatelor finale : 19.05.2023 ora 18,00

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității: municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 4 până în data de 12.05.2023, ora 13., zilnic între orele 11,00-15,00

Fișa postului se va prezenta candidaților în momentul depunerii dosarului de concurs.

Detalii la telefon 0742015722.

Selecția dosarelor se va realiza de comisia de concurs în data de 12.05.2023., intre orele 14,00 -16,00, la secretariatul unității de municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 4 .

NOTĂ:

1. La prezentarea dosarului, toate copiile documentelor vor fi însoțite de documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

2. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Bibliografie pentru postul de îngrijitor copii:

1) Ordin M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. În vigoare de la 28 august 2020.

2) Cum se realizează o curățenie perfectă în creșe și grădinițe/ doc 07.06.2019

3) Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară nr. 566/28.04.2022

4) Grațiela Goian: Psihologia vârstelor, ediția IV, București, 2007, cap. IV, V.

Tematica

Curațenia, dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor;

Atributiile ingrijitoarei;

Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

Relaţii cu colegii, copiii, părinţii şi conducerea unităţii;

Particularitățile de vârstă a antepreșcolarului

 

Director

 

prof. Iozan Elisabeta

 

 

 


 • 0

Dolce Vita

A “dolce vita” – t élték át a jósikás kirándulók a tavaszi vakációban észak Olaszország gyöngyszemeit látogatván. A körút betekintést engedett a következő helységek szépségeibe: Pádova, Maranello ( Ferrari Múzeum), Montecatini, Pisa, Firenze, Rimini, Ravenna és ráadásul San Marinoba is.

             

             

            

 


 • 0

Aranyos csapat – SzékelyKapuk-ZöldKapuk

Kedves Teremtésvédők!

Örömmel tájékoztatunk titeket a 2022/23 évi közép-európai pontversenyünk második fordulójának eredményeiről!

Csillagénekeseink a 2022/23-as tanévben kárpát-medencében 139 helyszínen valósítottak meg teremtésvédő vándorkiállítást, rengeteg facebook-posztot és megosztást, 14 országos, 36 regionális média-megjelenést, 39 helyi média megjelenést értek el, 246 db fát ültettek, 117 közéleti személy elismerését kapták meg. Saját maguk által választott humanitárius célra 400 Eurót, az EMF-Alapítvány teremtésvédelmi céljához csatlakozva 325 Eurót gyűjtöttek. Szívből gratulálunk!  – üzeni dr. Varga B. József programvezető

A “SzékelyKapuk-ZöldKapuk” pályázat második fordulójában a következő csapatok nyertek ARANY minősítést:

1 Aranyos RO Jósika Miklós Elm. Lic.
2 Napkelet RO Viorel Salagean Ált.Isk
3 The Explorers RO Szent László Róm.Kat.Teol.Líc.
4 Ecologistii Tauteni RO Liceul Teoretic “Dumitru Tautan”
5 Ökomókusok RO Dósa Dániel Ált.isk.
6 Zöldülj Zenta SRB Thurzó Lajos Ált.Isk.és Petőfi Sándor Á.I.
7 Green Peace UKR Kölcsey Ferenc Alap és Középf.Okt.Int.
8 Green Team RO Deák Farkas Ált.Isk.
9 Kolibri UKR Munkàcsi II. Ràkòczi Ferenc Középiskola

 

A “SzékelyKapuk-ZöldKapuk” pályázat második fordulójában a következő csapatok nyertek EZÜST minősítést:

1 Kishegyesi természetvédők SRB Ady Endre Kísérleti.Ált.Isk.
2 Angyalsereg RO Balcescu – Petőfi Gimnázium
3 Parkmenti Csapat RO Nvárad Művészeti Liceum
4 Földmentők RO Lórántffy zsuzsanna Ref.Gimn.
5 Phoenix RO Scoal.Gimn.Gh. Sincai
6 Természetjárók UKR Beregszászi Horváth Anna Gimn.

 

A “SzékelyKapuk-ZöldKapuk” pályázat második fordulójában a következő csapatok nyertek BRONZ minősítést:

1 Ökomimóza RO Kölcsey Ferenc Főgimnázium
2 Világjárók RO Tamás Gyula Ált.Isk.
3 HATványozott Kemények RO Kemény Zsigmond Elm.Líc.
4 Planeta Verde Ro Col.Nat. George Baritiu
5 Örökzöldek RO Kozmutza Flóra Hallássérültek Spec.Isk.

 • 0

Éljen a teremtett világ! – Ökocivilizációs Vándorkiállítás

Éljen a teremtett világ! – Ökocivilizációs Vándorkiállítás

Látva és tapasztalva az ökológiai válságjelenségeket, illetve tudva azt, hogy „ a sötétben egy kis gyertyaláng is világít”, iskolánk, a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum környezetvédő diákjai
lelkes összefogással, Aranyos csapatnévvel jelentkeztek be újra a SzékelyKapuk – Zöldkapuk nemzetközi ökocivilizációs programba.

Céljuk közös: a keresztény és a népművészeti hagyományok, a közösségi kultúra valamint a humanitárius tevékenységek támogatása.
A környezetvédelmi akciók fontosságát mintegy hat tablós kreatív és informatív terepi vándorkiállítás formájában hangsúlyozzák, majd a tablókat kísérő bemutató előadással írányítják
a figyelmet az ajándékba kapott élő környezet megismerésére, szeretetére és megőrzésére.

A 2022 – 2023- as tanévben a kis ökológusok a KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS – MIT TEGYÜNK KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT? témát választották és lelkesen vágtak bele
a megbeszélésbe, készülődésbe. Ezt követően rendre el is készültek a tablók, melyek tartalmazták a leglényegesebbnek tartott elemeket, gondolatokat: Éghajlatváltozás, Veszélyben
az élővilág, Egy régi, környezetbarát ház felépítése, Háztartásunk környezetbarát működtetése, és Hogyan lesz környezetbarát az életünk?

A modern ember életstílusa és a környezeti elemek közötti sorozatos konfliktusok miatt úgy gondoljuk, hogy talán még sohasem volt ennyire fontos a természetvédelem, mint napjainkban.
Ezért szeretnénk minél több valós és virtuális helyszínre eljutni (különböző intézményekbe, szociális és kulturális központokba, kereskedelmi és egyéb szolgáltatóhelyekre), és
népszerűsíteni a környezettudatos életmódot, illetve környezetvédelmi akciók támogatására ösztönözni.

 

“Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.

Élj ma úgy, hogy éljen még!” (Bakó Krisztina)

Máté Hajnalka csoportvezető mentor

Kövess minket Facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090143790086

 


 • 0

A jósikások Erdélyt és Romániát képviselték az Európai Parlamentben a Háromkirály (Sternsinger) nemzetközi program delegációjának részeként.

A jósikások Erdélyt és Romániát képviselték az Európai Parlamentben a Háromkirály (Sternsinger) nemzetközi program delegációjának részeként.

A német, angol, francia és magyar nyelvű műsor keretén belül a vízkereszti áldást írták fel a gyerekek a parlament ajta felé: 20*C+M+B+23 – Krisztus áldása legyen 2023-ban is e házon.

A delegációt Rainer Wieland, az EP alelnöke fogadta.

Az erdélyi és anyaországi EU képviselők irodáit magyar műsorral köszöntöttük ahol szeretetteljes és elismerő fogadtatásban részesültünk.

Az anyaországot a Szentpéterúriak és Dr. Varga – B József képviselték, míg Erdélyt és Romániát 5 fős jósikás csoport: Ferenc Gábor, Győri Magor, Árkosi Katalin 8. osztályos diákok, illetve Máté Hajnalka és Albert – Kiss Réka csoportvezető tanárok.

Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: 4 ember, álló emberek és belső tér
 Lehet, hogy egy kép erről: 4 ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és belső tér
Nem érhető el leírás a fényképhez.
Lehet, hogy egy kép erről: 16 ember, álló emberek és belső tér
Lehet, hogy egy kép erről: 8 ember, álló emberek és belső tér
Lehet, hogy egy kép erről: 11 ember, álló emberek és belső tér
Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember és belső tér
Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, álló emberek és belső tér
Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, álló emberek és belső tér

 • 0

Hírvivők csapata – Betlehemes pásztorjáték Jézus születéséről

Messze szálljon a csillagének!

Betlehemes pásztorjáték Jézus születéséről

 

A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik, hiszen a  karácsony a kereszténység legjelentősebb ünnepe: Jézus születésének napja. Ezt a szép karácsonyi népszokást elevenítettük fel a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjaival iskolánkban, templomainkban, városunk több intézményében és a környék településein.

Iskolánkban már hagyományossá vált a karácsonyi betlehemezés és az is, hogy csapatot alkotva, betlehemes naplót készítve benevezünk a SzékelyKapuk – ZöldKapuk  Európai Ökocivilizációs projektbe, melyet az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány szervez.

Így alakult meg  a Hírvivők csapata hatodikos, hetedikes és nyolcadikos diákokból, akik már hetek óta lelkesen készültek a különleges pásztorjátékra, amit idén az énekek és a zene kötött össze.

Talán a jelmezek beszerzése, megvarrása volt a legnagyobb kihívás, de már az első nagy próbára sikerült mindent előkészíteni.

Kis csapatunkat mindenhol szívesen fogadták, és ők vidáman vitték az örömhírt mindenhová kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak egyaránt.

“A karácsonyra találkozásként tekintünk, a csodás találkozás, a történelemi találkozás, a sorsdöntő találkozás Isten és az emberiség között. Aki hisz, jól tudja ezt. Örvendjetek!” (VI. Pál pápa).

 

Ezzel az üzenettel kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepet!

Hírvivők csapata